Konsultacja psychologiczna

To pierwsze spotkanie z terapeutą pozwalające zorientować się w trudnościach, problemach i sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc. Od konsultacji zaczyna się każdy rodzaj pracy, czy to będzie terapia indywidualna, grupowa, pary czy rodzinna. Zwykle terapię poprzedza jedna lub kilka konsultacji, choć wynikiem takiego spotkania nie musi być podjęcie dalszej pracy. W tym czasie specjalista stara się zrozumieć kłopoty pacjenta i poznać ich kontekst. Dlatego pyta nie tylko o aktualny problem, ale też o istotne wydarzenia z przeszłości, o relacje z bliskimi i o sytuację życiową. Stara się w ten sposób poznać osobę poszukującą pomocy. Dzięki temu może zaproponować najlepszą dla niej formę pracy. 

Konsultacja służy też temu, by określić cele terapii. Dlatego możemy się spodziewać, że terapeuta będzie pytał,  na czym chcielibyśmy się skoncentrować i co chcemy uzyskać w wyniku wspólnej pracy oraz pomoże w określeniu psychologicznego celu pracy terapeutycznej. Ważne będzie wskazanie dziedziny życia, w której doświadczamy trudności, i określenie, jakiej zmiany oczekujemy. To również ma znaczenie w doborze propozycji. Zależnie od natury kłopotu, sytuacji życiowej i oczekiwań terapeuta zasugeruje pracę krótko- lub  długoterminową, terapię wspierającą, udział w grupie itp.

Pierwsze spotkanie pozwala określić, jaki rodzaj pomocy byłby najbardziej odpowiedni. Może się zdarzyć, że terapeuta skieruje pacjenta do innego specjalisty (np. do terapeuty uzależnień, do terapeuty małżeńskiego, do psychiatry, na terapię grupową) albo zaleci dodatkowo skorzystanie z porady lekarskiej. W naszym ośrodku konsultacje prowadzą doświadczeni terapeuci, którzy indywidualnie dobierają najlepszy sposób pomocy, a w razie potrzeby kierują do innych specjalistów. 

Konsultacja trwa 50 minut. Aby umówić się na konsultację, należy skontaktować się z naszym biurem.