Warsztaty


Proponujemy zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, które mogą pomóc lepiej poznać i zrozumieć siebie, swoje uczucia, relacje z innymi osobami, a przede wszystkim praktycznie ćwiczyć nowe sposoby zachowania. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach.
Oprócz wymienionych poniżej warsztatów prowadzonych na miejscu w Pracowni, organizujemy też warsztaty o podobnej lub innej, zaproponowanej tematyce w szkołach, miejscach pracy, itp.

8-tygodniowy trening uważności MBLC (Mindfulness Based Living Course)

Warsztaty pracy z ciałem

Warsztat dla rodziców

Warsztat dla par