O nas


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Pracownia Dialogu istnieje od 2005 roku. Formalnie ukonstytuowała się w dwa lata później. Prowadzi ją dr nauk humanistycznych Barbara Smolińska, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracownia Dialogu jest niepublicznym ośrodkiem pomocy psychologicznej funkcjonującym w ramach Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Głównym celem Fundacji jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach: psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym. Zajmujemy się również psychoedukacją i chętnie podejmujemy współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, którym bliskie są kwestie związane z psycho-fizyczno-duchowym dobrostanem i rozwojem człowieka. Stale współpracujemy z Stowarzyszeniem Dużych Rodzin 3+, Fundacją Św Józefa, Fundacją Humanites, Klubem Inteligencji Katolickiej oraz Zakonem Kaznodziejskim Dominikanów.

Zapraszamy osoby, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe, nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania. Terapeuci pracujący w ośrodku przyjmują od poniedziałku do soboty w godzinach przed- i popołudniowych.

W skład zespołu terapeutycznego wchodzą psychologowie i pedagodzy, którzy ukończyli profesjonalne szkolenia w dziedzinie psychoterapii m.in. w Laboratorium Psychoedukacji, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Instytucie Psychologii Zdrowia, Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Wszyscy członkowie zespołu pracują pod stałą superwizją oraz podnoszą swoje kwalifikacje poprzez konferencje, szkolenia i cotygodniowe zebrania kliniczne. Przestrzegamy zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracujemy głównie w nurcie psychodynamicznym, integrując go z osiągnięciami innych szkół psychoterapii, przede wszystkim systemowej i humanistycznej. W naszym myśleniu o człowieku korzystamy z dorobku twórców personalistycznej wizji człowieka – Karla Jaspersa, Viktora Frankla, Ericha Fromma, Emmanuela Levinasa, Paula Ricoeura, Karola Wojtyły.

Zespół


null

Barbara Smolińska

PSYCHOTERAPEUTA, SUPERWIZOR

dr nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. W Pracowni Dialogu prowadzi terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną, warsztaty psychologiczne oraz superwizje. Członek Komisji Certyfikatów Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

null

Kamilla Hertmanowska- Maniuk

PSYCHOTERAPEUTKA

absolwentka wydziału Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji w Akademii Pedagogicznej w Warszawie. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz liczne szkolenia  w zakresie pomocy psychologicznej dla młodzieży i dorosłych. Pracowała z uzależnionymi w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach.  Jest mediatorem w Polskim Centrum Mediacji. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i seniorami. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

null

Ewa Kledyńska

PSYCHOTERAPEUTKA

absolwentka Wydziału Psychologii UW, specjalizacja z psychoterapii. Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Centrum Psychoterapii, na Oddziale Dziennym w Szpitalu Wolskim oraz w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii UW. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię wspierającą dla seniorów. Pracuje również w języku angielskim. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

 

null

Joanna Piekarska

PSYCHOTERAPEUTKA

Absolwentka czteroletniego Studium Psychoterapii
przy Laboratorium Psychoedukacji
w Warszawie oraz szkoleń w British
Emotionally Focused Therapy Centre.
Doświadczenie kliniczne zdobywała
w warszawskim Instytucie
Psychiatrii i Neurologii oraz w Centrum
Psychologiczno-Pastoralnym Metanoia w Płocku. Pracuje z młodzieżą i z

dorosłymi, szczególnie z kobietami w okresie okołoporodowym, z

pacjentami w depresji oraz osobami LGBTQ+. Prowadzi terapię

indywidualną krótko- i długoterminową, terapię grupową
oraz par. Pracuje
również w języku angielskim. Prowadzi blog o zdrowiu psychicznym pod

nazwą Notatki Terapeutyczne

null

Dorota Maczuga

PSYCHOTERAPEUTKA

absolwentka wydziału psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studium Poradnictwa i Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii par w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin, a także terapię wspierającą dla seniorów oraz warsztaty psychologiczne. Pracuje również w języku rosyjskim.

Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

null

Anna Rygielska- Kowalczyk

PSYCHOTERAPEUTKA

dr nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i par. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

null

Katarzyna Semczuk-Dembek

PSYCHOTERAPEUTKA

absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma doświadczenie kilkuletniej pracy w szpitalu onkologicznym i poradni zdrowia psychicznego. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz szkolenia z zakresu psychoonkologii w Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu.  Prowadzi terapię indywidualną, grupową, terapię okołoporodową oraz terapię wspierającą dla osób z chorobą nowotworową i dla seniorów. Pracuje również w języku niemieckim.W trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

null

Lucyna Słup

PSYCHOTERAPEUTKA

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy  i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Odbywała staże w Oddziale Dziennym Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży tegoż Szpitala. Certyfikowany psychoterapeuta  IEDTA. Prowadzi terapię indywidualną.

null

Mateusz Smoliński

PSYCHOTERAPEUTA, TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

absolwent terapii pedagogicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończył szkolenia: Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz  Szkołę Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Odbywał staże w Oddziale Klinicznym Szpitala Psychiatrycznego w Pruszkowie oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię uzależnień, pracuje z młodzieżą i dorosłymi.

null

Wojciech Sulimierski

PSYCHOTERAPEUTA

absolwent psychologii i filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Ukończył szkolenie w psychoterapii organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz specjalistyczne kursy w Laboratorium Psychoedukacji oraz I.A.G. Rasztów.
Ukończył 3-letnie szkolenie w ISTDP (tzw. „core training”) akredytowane przez IEDTA pod kierownictwem J. ten-Have de Labije w Berlinie, obecnie uczestniczy w kursie zaawansowanym. Prowadzi terapię indywidualną, par i grupową, jak również terapię wspierającą dla seniorów oraz warsztaty psychologiczne. Jest superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w języku angielskim.

null

Karolina Tkaczewska

PSYCHOTERAPEUTKA

absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, szkoleń w obszarze Terapii Tańcem i Ruchem (DMT) oraz Analizy Ruchu Laban/ Bartenieff Movement System (LBMS). Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), trener języka ruchu i świadomej pracy z ciałem. Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Szpitalu Tworkowskim (praca w oddziale oraz w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego, w Zespole Leczenia Środowiskowego), psychologicznej z młodzieżą. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz par, warsztaty rozwojowe i terapeutyczne z wykorzystaniem technik psychoterapii tańcem i ruchem (DMT), w oparciu o podejście Laban Bartenieff Movement System (LBMS)

Terapeuci stażyści

null

Julia Nowakowska

Absolwentka psychologii uniwersytetu SWPS. Studentka
Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie

kliniczne zdobywała w oddziale Psychiatrycznym oraz w poradni zdrowia

psychicznego w szpitalu Wolskim.

Współpracownicy

null

Malwina Borowiecka

absolwentka Wydziału Pedagogiki UW. Psychoterapeutka na ostatnim roku 4-letniego Studium Psychoterapii, 2-letniej Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji oraz  Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii: w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz na zamkniętym oddziale ogólnopsychiatrycznym. Ma także doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia i warsztatów.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz terapię par i rodzin. Pracuje z kobietami w okresie okołoporodowym oraz doświadczonymi stratą ciąży a także z osobami zmagającymi się z niepłodnością ( zarówno parami jak i osobami zgłaszającymi się indywidualnie).

 

 

null

Adam Gołębiak

absolwent teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie. Ukończył czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu integratywnym oraz roczne szkolenie z Psychoterapii dzieci i młodzieży. Staż odbywał w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – Centrum Psychoterapii, ul. Dolna 42. Wielu lat pracował z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Należy do Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów.

Biuro

Pola Czaplińska

PRACOWNIK BIURA

Mateusz Smoliński

KOORDYNATOR PRACOWNI