Konsultacja i leczenie psychiatryczne

Wiele trudności emocjonalnych wymaga oprócz pomocy psychologicznej także konsultacji lekarskiej, a czasem połączenia psychoterapii i farmakoterapii. Dlatego w naszym ośrodku można zarówno skorzystać z konsultacji psychiatrycznej, jak i podjąć dalsze leczenie. W wielu sytuacjach taka kompleksowa opieka pozwala na szybkie złagodzenie niepokojących objawów i powrót do normalnego funkcjonowania. 

W jakich sytuacjach warto skonsultować się z psychiatrą? 

 • przy obniżonym nastroju,
 • w przypadku załamania nerwowego lub silnej reakcji na trudne wydarzenia życiowe,
 • przy dolegliwościach psychosomatycznych, 
 • gdy nie radzimy sobie ze stresem,
 • przy bezsenności lub nadmiernej senności, ciągłym zmęczeniu,
 • w przypadku zaburzeń odżywania,
 • gdy dokuczają nam objawy lękowe, ataki paniki, fobie,
 • przy nasilonym niepokoju,
 • przy objawach lekoopornych,
 • w razie wątpliwości co do diagnozy zaburzeń,
 • przy objawach psychotycznych,
 • w innych kryzysowych sytuacjach.

Podczas konsultacji u psychiatry można uzyskać ocenę i poradę odnośnie planu terapii, wsparcie lekowe i recepty, zwolnienie lekarskie (jeśli zachodzi taka potrzeba) czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, zaświadczenia dla ZUS lub komisji orzekającej o niepełnosprawności, skierowania do innych specjalistów, a także do oddziałów psychiatrycznych całodobowych i dziennych.