Oferta


Początkiem psychoterapii jest zawsze konsultacja. Pozwala ona specjaliście zorientować się w trudnościach osoby lub osób zgłaszających się po pomoc i zaproponować optymalną formę pracy. Dlatego, zależnie od sytuacji, na początku zapraszamy na konsultację odpowiedniego rodzaju:

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja wychowawcza

Konsultacja pary

W wyniku konsultacji pacjent otrzymuje propozycję konkretnej formy dalszej pracy. Najczęściej są to: 

  • Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

  • Psychoterapia indywidualna długoterminowa

  • Psychoterapia pary

  • Psychoterapia rodzinna

  • Psychoterapia grupowa

  • Warsztaty psychologiczne

W naszym ośrodku proponujemy także specjalistyczne rodzaje terapii dostosowane do szczególnych sytuacji życiowych. Nasi psychoterapeuci prowadzą między innymi: 

Rozumiemy, że okoliczności życiowe bywają różne i że osoby potrzebujące terapii mogą natrafiać na niezależne od nich przeszkody. Dlatego, wychodząc im naprzeciw, proponujemy:

wizyty domowe

psychoterapię w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim

 

Дорота Макзуга – психотерапевт в Варшаве; она проводит индивидуальную терапию, терапию для пар и семей; она работает на польском, русском, хорошо понимает украинский язык.