Od początku października rozpocznie pracę grupa wsparcia dla rodziców nastolatków. Zapraszamy  rodziców i opiekunów, którzy chcieliby w klimacie zaufania i dyskrecji dzielić się swoimi trudnościami i pytaniami oraz razem szukać dobrych rozwiązań. Będzie tu miejsce na nazywanie własnych uczuć i potrzeb, które mogą się rodzić w relacjach z dorastającymi dziećmi. Szczególnie zapraszamy rodziców, których nastoletnie dzieci korzystają z własnej terapii. Uczestnictwo rodziców w grupie będzie jej ważnym uzupełnieniem. 1×2 miesiące w ramach grupy odbywać się będą wykłady psychoedukacyjne.

Grupa będzie spotykać się w trybie co dwa tygodnie, do końca roku szkolnego 2023/2024                     (z możliwością przedłużenia jej po wakacjach). Będzie miała charakter półotwarty, tzn. osoby będą przystępować i odchodzić z niej w różnym czasie, z zastrzeżeniem minimalnego okresu pobytu w grupie wynoszącego 3 m-ce. Przed przyjęciem uczestnika do grupy zapraszamy na konsultację.

 

Terminy spotkań grupy dla rodziców nastolatków w roku szkolnym 2023/24:

9.X, 23.X,
6.XI, 20.XI,
04.XII, 18.XII,
8.I, 22.I,
5.II, 19.II,
4.III, 18.III,
8.IV, 22.IV,
6.V, 20.V,
3.VI, 17.VI

Prowadzący: Dorota Maczuga
Koszt: 200 zł/m-c (300 zł/m-c od pary rodzicielskiej)
Zapisy do grupy po wcześniejszej konsultacji
tel: 664 050 178 (pon.-pt. 9:00-15:00)