Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Na czym polega?

Ten rodzaj terapii służy pomocą w konkretnej trudnej sytuacji życiowej. Praca zogniskowana jest wokół jednego sprecyzowanego problemu. Terapia krótkoterminowa ma na celu rozwiązanie go lub znalezienie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nim. Liczba sesji wynosi od kilku do kilkunastu spotkań i zostaje ona ustalona na początku pracy. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w stałym terminie. Jak wszystkie rodzaje terapii, także ten poprzedzony jest konsultacją.

Na początku pracy wspólnie ustala się jej cel lub główny obszar do pracy. Później głównym zadaniem pacjenta jest dzielenie się sytuacjami z codziennego życia wiążącymi się z problemem, uczuciami i myślami. Rola terapeuty polega na pomaganiu w głębszym zrozumieniu tego, co się aktualnie dzieje w życiu osoby przychodzącej po pomoc, tak aby znaleźć źródło jej kłopotów. Ważną częścią terapii jest też pomoc w rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć.

Co może dać terapia krótkoterminowa?

  • złagodzenie lub ustąpienie uciążliwych objawów,
  • lepsze rozumienie siebie,
  • umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć,
  • znalezienie nowych, bardziej korzystnych sposobów radzenia sobie z trudnościami,
  • zrozumienie przyczyn problemów w relacjach,
  • doświadczenie tego, że nie trzeba się bać trudnych uczuć,
  • silniejsze poczucie wpływu na własne życie,
  • lepsze radzenie sobie z zakończeniami i rozstaniami.