Psychoterapia indywidualna długoterminowa

Na czym polega terapia długoterminowa?

To terapia wokół historii życiowej pacjenta związana z jego cierpieniem, minimum roczna lub dłuższa. Ta forma pracy pozwala zmienić mocno utrwalone, niekorzystne sposoby reagowania na trudne wydarzenia. Dzięki niej można też wpłynąć na problematyczne schematy powtarzające się w ważnych relacjach.

Daje ona możliwość głębszej zmiany: pozwala uświadomić sobie wewnętrzne konflikty i rozwiązać je w nowy, bardziej satysfakcjonujący sposób. Ta forma terapii jako jedyna umożliwia zmianę struktury osobowości w taki sposób, by nie generowała już ona tak wielu problemów. Pozwala głęboko poznać i zrozumieć siebie, a także zyskać dużo większą świadomość swoich potrzeb, motywacji i pragnień. Daje większą odporność psychiczną, umiejętność lepszego radzenia sobie ze stresem, lepsze rozumienie innych i poprawę relacji interpersonalnych. Jej celem może być również zaakceptowanie okoliczności życiowych, których nie da się zmienić. Może dać także realistyczne poczucie własnej wartości, silniejsze poczucie wpływu na własne życie i większą kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań dla bieżących trudności. Zyskując większą świadomość swoich uczuć i potrzeb, możemy się nauczyć lepiej współpracować ze swoim organizmem, efektywniej odpoczywać i w rezultacie rzadziej chorować.

Dla kogo terapia długoterminowa?

  • dla osób, które czują, że ich trudności dotyczą całokształtu funkcjonowania,
  • dla tych, którzy mają za sobą traumatyczną przeszłość,
  • dla osób, którzy czują potrzebę zajęcia się swoją historią, zrozumienia jej i zaakceptowania,
  • dla przyszłych terapeutów – nasi certyfikowani terapeuci spełniają wymogi większości ośrodków szkolących,
  • dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i poznawać siebie.