Oferta dla terapeutów


W naszym ośrodku oferujemy usługi także dla praktykujących i szkolących się terapeutów:

Superwizja

W naszym ośrodku jest możliwość korzystania z superwizji indywidualnej lub grupowej. Chętni proszeni są o umawianie się na konsultacje przez biuro. Można u nas superwizować pracę z pacjentami indywidualnymi, parami i grupami terapeutycznymi, jak również inne rodzaje pomocy psychologicznej. Barbara Smolińska superwizuje też pracę ośrodków i zespołów w Warszawie i innych miastach (Lublin, Poznań, Gdynia), a także instytucji państwowych. Prowadzi również grupę superwizyjną u nas w ośrodku. 

Nasi superwizorzy:

Program stażowy

Aby odbyć staż w Pracowni Dialogu, należy być studentem co najmniej trzeciego roku szkolenia terapeutycznego. Staż trwa rok i jest bezpłatny. Stażysta może prowadzić pod ścisłą superwizją do 5 pacjentów i uczestniczy w cotygodniowych zabraniach klinicznych. Zobowiązuje się też do przepracowania 30 godzin w ciągu roku w biurze.