Psychoterapia wspierająca dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób związanych ze służbą zdrowia

Praca w służbie zdrowia wiąże się z dużym obciążeniem emocjonalnym. Ta grupa zawodowa jest też zagrożona wypaleniem zawodowym i wieloma dolegliwościami spowodowanymi ciągłym stresem. Tymczasem szkoły i uczelnie przygotowujące do zawodów medycznych nie przygotowują wystarczająco do radzenia sobie z pracą w silnym napięciu ani do kontaktu z chorymi i ich rodzinami. Wiele trudności może też wynikać z pośredniej traumatyzacji np. poprzez stały kontakt z osobami po wypadkach lub bycie świadkiem śmierci pacjentów. Szczególnie narażeni są pracownicy oddziałów onkologicznych i psychiatrycznych, ratownicy medyczni i osoby zatrudnione na szpitalnych oddziałach ratunkowych. 

Zapraszamy wszystkie osoby pracujące w służbie zdrowia, które czują potrzebę rozmowy o codziennych trudnych sytuacjach i napięciu związanym z pracą, zmagają się z objawami silnego stresu albo czują się przeciążone. Terapia wspierająca może pomóc nie tylko w radzeniu sobie ze stresem, ale też w nauczeniu się dbania o siebie, o swój odpoczynek i psychofizyczny dobrostan.