Terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnionych

Kiedy warto skonsultować się z terapeutą uzależnień?

  • gdy niepokoi nas to, jak często sięgamy po używki,
  • kiedy z powodu picia lub używania ponosimy znaczące straty: nie udaje się sprostać zobowiązaniom zawodowym, cierpią na tym relacje rodzinne,
  • gdy organizujemy swoje życie wokół picia,
  • kiedy ktoś bliski zbyt często sięga po używki,
  • gdy chcemy podjąć leczenie, ale utrzymanie abstynencji jest zbyt trudne. 

Metoda redukcji szkód

Tradycyjne leczenie odwykowe zakłada pełną abstynencję jako konieczny warunek udziału w terapii. Wielu osobom używającym substancji uniemożliwia to podjęcie leczenia. Metoda redukcji szkód zakłada, że potrzebne jest tworzenie strategii minimalizujących negatywne skutki picia lub używania. W pracy z osobami uzależnionymi kładziemy nacisk nie na całkowitą abstynencję, ale na ograniczenie szkód spowodowanych przez uzależnienie. Jednym z ważnych celów pracy jest zrozumienie, jaką funkcję pełni alkohol lub inna substancja, jakie ma emocjonalne znaczenie dla pacjenta i jak pomaga w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami. Dopiero głębsze zrozumienie problemu może dać szansę na trwałą zmianę. Ważną częścią terapii jest też uczenie się nowych, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i z trudnymi emocjami.

Terapią uzależnień zajmuje się w naszym ośrodku Mateusz Smoliński.