Psychoterapia wspierająca dla osób z chorobą nowotworową i ich bliskich

Poważna choroba to czas, kiedy potrzeba szczególnie dużo wsparcia. W tym trudnym doświadczeniu – zarówno w pierwszym szoku, który następuje po diagnozie, jak i później na różnych etapach leczenia – dużą pomocą może być możliwość rozmawiania z kimś o swoich uczuciach i o trudach związanych z chorobą. Takiego wsparcia może potrzebować zarówno osoba chora, jak i jej bliscy. Podczas choroby nowotworowej cała rodzina przeżywa dużo bardzo silnych, trudnych emocji – przede wszystkim lęku. Możliwość dzielenia się uczuciami pomaga unieść ich ciężar i znaleźć sposoby radzenia sobie w codzienności. 

Oprócz lęku ważnym tematem do pracy mogą się okazać relacje rodzinne. Choroba często konfrontuje z tym, co w relacjach trudne, i mobilizuje do zmiany. Uważne zajęcie się relacjami może być dużą pomocą w chorobie. Dzięki temu można nauczyć się być blisko, komunikować swoje potrzeby, prosić o wsparcie i je dawać, tak aby czas choroby był (w miarę możliwości) nie tylko walką o wyzdrowienie, ale też wspólnie przeżytym, zbliżającym rodzinę doświadczeniem. 

Zapraszamy osoby chorujące na nowotwór oraz ich bliskich. Terapię wspierającą prowadzi w naszym ośrodku psychoterapeutka Katarzyna Semczuk-Dembek.