Psychoterapia par

Ta forma terapii jest przeznaczona dla partnerów przeżywających trudności w związku i gotowych pracować nad swoją relacją. Polega na spotkaniach z terapeutą, które służą najpierw wspólnemu zdefiniowaniu problemu, a potem głębszemu zrozumieniu tego, co trudnego dzieje się w parze. Początkiem pracy z parą jest zawsze konsultacja. Terapeuta pomaga lepiej się komunikować, tak aby rozmowa była łatwiejsza i bardziej owocna. Pomaga też parze nauczyć się wyrażania uczuć i potrzeb i aktywnego słuchania, co sprzyja budowaniu porozumienia między partnerami. Terapia pary może służyć wsparciem w nauce twórczego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Czasem może być ukierunkowana na polepszenie współpracy rodzicielskiej, szczególnie gdy w parze są duże różnice poglądów na wychowanie dzieci. 

W pracy z parami ważne jest zachowanie neutralności. To oznacza, że terapeuta nie opowiada się po żadnej ze stron, nie rozstrzyga, kto ma rację, i nie proponuje gotowych rozwiązań. Dba o to, by każde z partnerów miało możliwość swobodnego wypowiedzenia się. Ponieważ wiele trudności bierze swój początek w rodzinach pochodzenia, czasem terapeuta korzysta z genogramu (rodzaj drzewa genealogicznego). To narzędzie pomaga lepiej zrozumieć u siebie samego i u drugiej strony wpływ rodzin pierwotnych, skryptów generacyjnych, mitów i tajemnic rodzinnych. 

Terapia pary to zwykle kilka lub kilkanaście spotkań. Gdy są do tego wskazania, może trwać dłużej. W niektórych przypadkach prowadzi ją dwoje terapeutów. We wszystkich sesjach uczestniczą oboje partnerzy. 

W czym może być pomocna?

 • w nauce rozwiązywania konfliktów,
 • w wyjściu z kryzysu w relacji,
 • w trudnościach z komunikacją,
 • w problemach związanych z pożyciem seksualnym,
 • w kłopotach z ułożeniem relacji pary z rodzinami pochodzenia,
 • w poszukiwaniu wspólnej wizji wychowawczej,
 • w budowaniu dobrych relacji z dziećmi (także dorosłymi),
 • w dbaniu o związek przy dużym obciążeniu innymi obowiązkami,
 • w odbudowaniu więzi po kryzysie,
 • w leczeniu niepłodności – jako istotne wsparcie dla farmakoterapii,
 • w sytuacji uzależnienia jednego z partnerów,
 • w radzeniu sobie z wszelkimi życiowymi wyzwaniami i zmianami, które utrudniają funkcjonowanie pary.