Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla nastolatków

Dlaczego nastolatki mogą potrzebować pomocy? 

Każdy rodzic wie, że okres dojrzewania nie jest łatwy. Nastolatek doświadcza wielu bardzo intensywnych uczuć. Z jednej strony jest pełen  ciekawości świata, radości i energii. Z drugiej – przeżywa dużo niepokoju, zwątpienia, lęku i złości. Huśtawka emocjonalna wydaje się nie mieć końca, nastrój zmienia się z minuty na minutę. Jakby tego było mało, młody człowiek zadaje sobie ważne pytania egzystencjalne: „Kim jestem? Po co żyję? Co jest dla mnie ważne?”. 

W tym czasie nastolatek podejmuje też wiele trudnych i ważnych decyzji życiowych, w których może się czuć się osamotniony. Mocno przeżywa pierwsze zawody miłosne, szkolne przyjaźnie, bardzo ważna jest dla niego przynależność do grupy rówieśniczej. Doświadcza sprzecznych uczuć związanych z relacjami rodzinnymi, co powoduje konflikty i nieporozumienia. W dodatku często nie chce już rozmawiać z rodzicami czy innymi członkami rodziny. 

W tym trudnym czasie nastolatek potrzebuje dużo wsparcia. Dlatego proponujemy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla młodzieży od 14 roku życia. Pomagamy w poznawaniu swoich emocji i potrzeb, w radzeniu sobie z kryzysami i w odnajdowaniu się w relacjach z innymi. Spotkania dla nastolatków służą też wsparciem w szukaniu swojej drogi i podejmowaniu decyzji, poprawie kondycji psychicznej i lepszemu rozumieniu siebie oraz innych. Pomagamy również młodym ludziom, którzy doświadczają obniżonego nastroju i innych utrudniających funkcjonowanie objawów.

Kiedy nastolatek potrzebuje pomocy? 

  • kiedy przeżywa dużo smutku i niepokoju, nie ma energii, ma trudności ze snem
  • kiedy ma objawy somatyczne niedające się wyjaśnić za pomocą badań lekarskich 
  • kiedy przeżywa coś trudnego – np. nieszczęśliwe zakochanie, odrzucenie przez rówieśników, stratę kogoś bliskiego – i nie ma z kim o tym rozmawiać
  • kiedy odmawia chodzenia do szkoły i trwa to dłużej niż kilka dni
  • kiedy odżywia się w sposób zagrażający zdrowiu (odmawia jedzenia lub objada się)
  • kiedy się okalecza lub zgłasza myśli samobójcze
  • sięga po używki (papierosy, alkohol, narkotyki) lub wydaje się uzależniony od Internetu
  • kiedy przeżywa tak dużo silnych uczuć, że utrudnia to codzienne funkcjonowanie
  • kiedy mówi, że potrzebuje wsparcia psychologa lub terapeuty

Na konsultację umawia nastolatka jedno z rodziców lub jeśli nastolatek umawia się sam, potrzebna jest zgoda rodziców. 

Przyjmujemy zamówienia na wykłady i warsztaty dotyczące okresu nastoletniego dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Mamy duże doświadczenie w tym obszarze (np. współpracujemy od lat z Zespołem Szkół Sióstr Niepokalanek w Warszawie).