Studium dla osób konsekrowanych i księży zaangażowanych w szeroko rozumiane duszpasterstwo.

 

Kontakt psychologiczny w sytuacji duszpasterskiej.

Jak twórczo korzystać z dorobku psychologii w relacjach szeroko rozumianego duszpasterstwa.

 

 

Zaproszenie

Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu (www.pracowniadialogu.pl) i Tabgha-  Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju ( http://tabgha.dominikanie.pl/) zapraszają na Studium dla osób konsekrowanych i księży zaangażowanych w szeroko rozumiane duszpasterstwo. Szczególnie zapraszamy osoby prowadzące katechezę, posługujące w parafiach, wspólnotach, towarzyszących duchowo, spowiadających, odpowiedzialnych za formację, pracujących w kancelarii parafialnej i działających w innych miejscach/sytuacjach w których spotykają się z wiernymi. Celem Studium jest nauczenie podstawowych umiejętności psychologicznych, niezbędnych w sytuacjach duszpasterskich.

 

Program Studium

Merytoryczny program Studium składa się z 5 modułów:

  1. Grupa rozwoju osobistego (trening interpersonalny).
  2. Zjawiska psychologiczne w kontakcie indywidualnym (m.in.: typowe sytuacje i problemy osób poszukujących pomocy, rozeznawanie możliwości i rodzajów pomocy, ważne zasady w kontakcie  z drugą osobą i jej wpływ na kontakt – wykłady i ćwiczenia.)
  3. Zjawiska psychologiczne w kontakcie grupowym (m.in.: poznanie dynamiki grupowej, prawa rządzące grupą, świadome i nieświadome aspekty grupy, granice grupy, zjawiska wzmacniające i osłabiające grupę) – wykłady i ćwiczenia.
  4. Superwizja grupowa osobistych doświadczeń uczestników Studium w ich sytuacjach duszpasterskich.
  5. Zajęcia uzupełniające (m.in.: warsztat o uczuciach, konwersatorium poświęcone stykowi sfery psychologicznej i duchowej człowieka, seminarium dotyczące zjawisk nieświadomych w kontaktach interpersonalnych).

 

Ponadto, w ramach Studium, każdy z uczestników będzie miał (fakultatywną) możliwość dwukrotnej, indywidualnej superwizji lub mentoringu z wybraną osobą z zespołu prowadzącego.

 

Zespół prowadzący

  

Poszczególne zajęcia będą również prowadziły inne osoby z zespołu Pracowni Dialogu: Kamila Hertmanowska, Ewa Kledyńska, Anna Rygielska, Katarzyna Semczuk-Dembek, , Wojciech Sulimierski.

 

Terminy

Studium rozpocznie się w lutym 2018 i potrwa do czerwca 2018. Zajęcia będą odbywały się raz  w miesiącu, od lutego do czerwca włącznie w postaci 10-godzinnych zjazdów (piątki: 18 – 21, soboty: 9 – 17  z godzinną przerwą na obiad).

Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku TABGHA w Łodzi przy ul. Zielonej 13.

 Terminy zjazdów:  9-10.II ; 16-17.III; 20-21.IV; 11-12.V; 15-16.VI

Zapisy

Prosimy o zgłoszenie do 15.I.2018 do biura Pracowni Dialogu, mail: biuro@pracowniadialogu.pl,  tel. 664 050 178. Warunkiem przyjęcia jest napisanie listu motywacyjnego. W niektórych przypadkach możemy poprosić o odbycie rozmowy z kandydatem. Liczba miejsc jest ograniczona.

Koszt

Opłata za Studium wynosi 350 zł za jeden zjazd, przy czym nie ma możliwości częściowego uczestnictwa w zajęciach – kandydat deklaruje się (poza ważnymi sytuacjami losowymi) do uczestnictwa w całym Studium.  Płatność (po zakwalifikowaniu potwierdzonym przez Kierownika Studium) można wnosić:

            cena uwzględnia luch w trakcie zjazdu

Serdecznie zapraszamy!!