Zapraszamy do kontaktu osoby, które czują, że ich złe samopoczucie jest związane z wiekiem i że potrzebują wsparcia. Udział w grupie może być pomocą w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z przejściem na emeryturę, pogarszaniem się stanu zdrowia czy utratą bliskich. Szczególnie w starszym wieku uczestnictwo w grupie bywa cennym doświadczeniem, zmniejszającym podatność na depresję i inne choroby, którym sprzyja poczucie osamotnienia i wyobcowania.

Grupa spotyka się co tydzień w środy o godzinie 11:00. Prowadzi ją Dorota Maczuga. Spotkania trwają 1,5 godziny. Koszt to 30 zł za jedno spotkanie lub 100 zł za miesiąc. Zapisać się można poprzez nasze biuro.