W skład zespołu terapeutycznego wchodzą psychoterapeuci, którzy ukończyli kierunkowe studia wyższe, podyplomowe lub/i profesjonalne szkolenia w dziedzinie psychoterapii m.in. w: Laboratorium Psychoedukacji, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Ośrodku "Intra" atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Większość odbyła staże między innymi w: Klinice Nerwic IPiN, Klinice Psychiartii Dzieci i Młodzieży IPiN, Centrum Psychoterapii, Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ oraz Poradni Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu Czerniakowskim. Wszyscy członkowie zespołu podnoszą swoje kwalifikacje poprzez kształcenie ustawiczne, superwizje, konferencje, szkolenia jak również cotygodniowe zebrania kliniczne. Wszyscy są w trakcie uzyskiwania licencji psychoterapeutycznej.

Pracujemy głównie w nurcie psychodynamicznym integrując go z osiągnięciami innych szkół psychoterapii ( przed wszystkim: systemowej i humanistycznej). W naszym myśleniu o człowieku korzystamy z dorobku twórców personalistycznej wizji człowieka (K.Jaspers, V.E. Franki, E. Fromm, E. Levinas, P. Ricoeur, K.Wojtyła)

Skład zespołu terapeutycznego:

Barbara Smolińska - dr nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. W Pracowni Dialogu prowadzi terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną, warsztaty psychologiczne oraz superwizje. Członek Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mężatka, czworo dzieci.

   

Kamila Hertmanowska - absolwentka wydziału Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji w Akademii Pedagogicznej w Warszawie. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz liczne szkolenia  w zakresie pomocy psychologicznej dla młodzieży i dorosłych. Pracowała z uzależnionymi w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach.  Jest mediatorem w Polskim Centrum Mediacji. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Mężatka, ma dwoje dzieci.

Ewa Kledyńska absolwentka Wydziału Psychologii UW, specjalizacja z psychoterapii. Ukończyła czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Centrum Psychoterapii, na Oddziale Dziennym w Szpitalu Wolskim oraz w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii UW. Mężatka, dwoje dzieci.

 Dorota Maczuga - absolwentka wydziału psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studium Poradnictwa i Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii par w Laboratorium Psychoedukacji. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin oraz warsztaty psychologiczne; pracuje również w języku rosyjskim. Mężatka, czworo dzieci.

 Anna Rygielska - dr nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i par.

Katarzyna Semczuk-Dembek - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma doświadczenie kilkuletniej pracy w szpitalu onkologicznym i poradni zdrowia psychicznego. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz szkolenia z zakresu psychoonkologii w Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu.  Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz terapię wspierającą dla osób z chorobą nowotworową. Mężatka, dwoje dzieci.

Lucyna Słup - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, odbywała staże w Oddziale Dziennym Zakładu
Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży tegoż Szpitala.Pracuje również jako trener warsztatów psychospołecznych (ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy  i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie). Jest mężatką, ma dorosłego syna.

 

Mateusz Smoliński - absolwent terapii pedagogicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończył Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia. Żonaty, dwoje dzieci.

Wojciech Sulimierski - absolwent psychologii i filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Ukończył szkolenie w psychoterapii organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz specjalistyczne kursy w Laboratorium Psychoedukacji oraz I.A.G. Rasztów. Uczestniczy w  3-letnim zaawansowanym szkoleniu "Core Training" ISTDP w Berlinie. Prowadzi terapię indywidualną, par i grupową jak również warsztaty psychologiczne. Jest superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Żonaty, dwójka dzieci.

 

Karolina Tkaczewska - absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szpitalu Tworkowskim (praca w oddziale oraz w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego, w Zespole Leczenia Środowiskowego), psychologicznej z młodzieżą. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz par. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

Terapeuci stażyści:

 

 Joanna Piekarska  - absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim,  w trakcie czteroletniego  Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji   w Warszawie.  Doświadczenie kliniczne  zdobywała w warszawskim Instytucie  Psychiatrii i Neurologii Ma też doświadczenie w pracy z parami (mediacje rodzinne) i z dziećmi (świetlica socjoterapeutyczna). Współpracuje z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym Metanoia w Płocku,  gdzie pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną krótkoterminową.

 

 Joanna Krupska  - absolwentka wydziału psychologii Katolickeiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Jest studentką III roku Szkoły Psychoterapii w Ośrodku INTRA. Wdowa, mama siódemki dorosłych dzieci. 

 

 Współpracują:
Łukasz Kubiak - dominikanin, absolwent teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej. Szkolił się w zakresie terapii indywidualnej, grupowej, rodzin i par w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył dwuletni kurs wstępny ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) oraz 3-letnie zaawansowane szkolenie "Core Training" ISTDP zakończone certyfikatem IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczstniczy dwa razy w roku w międzynarodowej absolwenckiej grupie superwizyjnej prowadzonej przez Jona Fredericksona w Sztokholmie.                                                                   Prowadzi terapię indywidualną w podejściu ISTDP.

Tomasz Gaj - dominikanin, absolwent psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej. Ukończył szkolenie w zakresie terapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończył dwuletni kurs wstępny ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) oraz 3-letnie zaawansowane szkolenie "Core Training" ISTDP zakończone certyfikatem IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.                                           Uczstniczy dwa razy w roku w międzynarodowej absolwenckiej grupie superwizyjnej prowadzonej przez Jona Fredericksona  w Sztokholmie. Prowadzi terapię indywidualną w podejściu ISTDP.

 

 

 

Biuro i koordynacja - Mateusz Smoliński

Zarząd Fundacji - Barbara Smolińska, Wojciech Sulimierski, Mateusz Smoliński