Proponujemy zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, które mogą pomóc lepiej poznać i zrozumieć siebie,
swoje uczucia, relacje z innymi osobami, a przede wszystkim praktycznie ćwiczyć nowe sposoby zachowania.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach.
Oprócz wymienionych poniżej warsztatów prowadzonych na miejscu w Pracowni, organizujemy też warsztaty
o podobnej lub innej, zaproponowanej tematyce w szkołach, miejscach pracy, itp.