Konsultacja psychologiczna - to pierwsze spotkanie o charakterze diagnostycznym, pozwalające zorientować się w trudnościach, problemach i sytuacji życiowej osoby, (pary, rodziny) która się zgłasza, aby móc zaproponować jej odpowiednią formę pomocy.

Terapia indywidualna krótkoterminowa - służy pomocą w konkretnej sytuacji życiowej. Liczba sesji wynosi od kilku do kilkunastu spotkań raz w tygodniu.

Terapia indywidualna długoterminowa - terapia wokół historii życiowej pacjenta związana z jego cierpieniem, minimum roczna lub dłuższa.

Terapia rodzin i par - propozycja dla partnerów przeżywających trudności w związku oraz dla całych rodzin, głównie z nastoletnimi dziećmi.

Terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych - jest to terapia niezakładająca konieczności pracy nad pełna abstynencją. Koncentruje się na trudnościach w relacjach, problemach emocjonalnych i rodzinnych jako przyczynach sięgania po środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki uspokajające i nasenne). Szuka osobistego znaczenia używania środków psychoaktywnych będących często sposobem na lepsze funkcjonowanie i łagodzących stany napięcia i niepokoju. Terapia tą metodą zakłada pracę przede wszystkim nad zmniejszeniem szkód związanych z piciem, zażywaniem i innego rodzaju uzależnieniami. Nie wyklucza pracy nad pełną abstynencją ale opiera się na założeniu, że w przypadku wielu osób możliwe jest ograniczanie ilości wypijanego alkoholu i uzyskanie kontroli nad jego spożywaniem.

Superwizja - oferta przeznaczona jest dla praktykujących psychoterapeutów (prowadzących terapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną) w formie pracy indywidualnej lub grupowej. Grupa superwizyjna - 1 spotkanie w miesiącu, superwizja indywidualna- po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.

Terapia wspierająca dla osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - służy pomocą w czasie procesu diagnostycznego, leczenia oraz na wszystkich etapach rozwoju choroby czy jej remisji. Przeznaczona jest zarówno dla osób dotkniętych chorobą, jak i dla bliskich, którzy im towarzyszą. Liczba spotkań to zwykle kilka do kilkunastu raz w tygodniu.

Terapia wspierająca dla personelu medycznego - propozycja spotkań dla lekarzy i pielęgniarek oraz innych osób mających kontakt z chorymi terminalnie. Na spotkaniach tych będzie można podzielić się swoimi uczuciami i dylematami związanymi z pracą z osobami chorymi na nowotwory, inne poważne choroby, a także umierającymi. Zapraszamy tych wszystkich, którzy czują się obciążeni odpowiedzialnością, frustracją, zmęczeniem czy bezradnością. Możliwy jest także cykl spotkań dla pracowników szpitala, przychodni czy hospicjum.

Terapia grupowa - to praca oparta na dynamice relacji interpersonalnych (w grupie 6 - 12 osobowej) umożliwiająca wgląd i przepracowanie osobistych trudności.

Porada pedagogiczna - pomoc dla rodzin, które doświadczają trudności, pytań i wątpliwości natury wychowawczej.

Warsztaty - krótkie zajęcia rozwojowe, 1- lub 2-dniowe. Ich celem jest wzrost świadomości i nabycie lub udoskonalenie konkretnych umiejętności dla rodziców, dla par i inne.

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla Nastolatków - okres dojrzewania, z jednej strony pełen ciekawości świata, radości i energii jest również czasem niepokoju, zwątpienia, pytań egzystencjalnych, huśtawki emocjonalnej. Okres ten związany jest także z wieloma trudnymi i ważnymi decyzjami życiowymi, w których młody człowiek może czuć się osamotniony. Proponujemy w naszej Poradni pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób miedzy 16- 18 rokiem życia, dla których różne doświadczenia rodzinne, rówieśnicze, społeczne budzą niepokój i są ciężarem w patrzeniu na własną teraźniejszość i przyszłość. Oferujemy spotkania związane z poznawaniem swoich emocji, potrzeb, z lepszym radzeniem sobie z kryzysami oraz wpływem innych na własną, indywidualną drogę. Spotkania służą poprawie własnej kondycji psychicznej, lepszemu rozumieniu relacji społecznych. Udział w konsultacji, terapii, warsztatach nie odbywa się w obecności dorosłego opiekuna, aczkolwiek za jego zgodą.

Terapia i pomoc psychologiczna dla Seniorów - propozycja dla osób, które potrzebują pomocy, ale nie są pewne, czy ze względu na swój wiek, ilość doświadczeń życiowych oraz różnych przeżyć mogłyby skorzystać ze spotkań ze specjalistą. Proponujemy terapię wspierająco- podtrzymującą w trudnych momentach życia, rozmowę na tematy związane z bieżącymi sytuacjami, takimi jak: śmierć bliskiej osoby, samotność, zmęczenie, przeżywanie starości, trudnych do przyjęcia zmian stylu życia (zwolnienie jego tempa, pogorszenie funkcji poznawczych, fizjologicznych). Spotkania z psychologiem, psychoterapeutą mogą odbywać się zarówno w Poradni, jak i w miejscu zamieszkania. Możliwy jest także udział w Grupie Wsparcia, w której uczestnicy poprzez dzielenie się swoimi trudnościami, radościami, potrzebami mogą odnajdować potrzebne siły witalne, zadowolenie z dalszych dokonań i pragnień.

Wizyty domowe - indywidualna konsultacja u pacjenta, w obrębie Warszawy. Wizyta może się odbyć w umówionym wcześniej terminie po dokonaniu wpłaty na konto Pracowni. Po konsultacji możliwa jest terapia indywidualna krótkoterminowa na takich samych zasadach.