Spotkania przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym borykającymi się z różnymi kryzysowymi sytuacjami (utrata zdrowia, osób bliskich, gratyfikacji płynącej z pracy zawodowej, usamodzielnienia się dzieci, poczuciem marginalizacji i wykluczenia społecznego), których doświadczanie powoduje duży ból psychiczny oraz niemożność poradzenia sobie własnymi siłami. Pragniemy, aby grupa wsparcia była środowiskiem, w którym osoby poprzez mówienie i słuchanie, dzielenie się swoimi trudnościami i otrzymywanie akceptacji (a czasem również wartościowej rady) nabrały wewnętrznej sił oraz umiejętności do skutecznego poradzenia sobie z sytuacją kryzysową. Grupa ma charakter otwarty (tzn. o jej zakończeniu decyduje indywidualnie sam uczestnik), a przyjęcie do niej odbywa się po minimum jednej konsultacji z prowadzącymi.