"Pracownia Dialogu" Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna rozpoczęła swą aktywność w roku 2005, formalnie ukonstytuowała się w roku 2007. Prowadzona jest przez dr nauk humanistycznych Barbarę Smolińską, psychoterapeutę i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletniego członka zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

"Pracownia dialogu", to ośrodek pomocy psychologicznej funkcjonujący w ramach Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu, której głównym celem jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach (psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym).

Pracownia Dialogu, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna jest ośrodkiem niepublicznym.

 

 AKTUALNOŚCI

 

NOWA GRUPA TERAPEUTYCZNA OD MARCA 2016

Zapraszamy osoby, które chcą się przyglądać swoim relacjom z innymi ludźmi:  jak w nie wchodzą, co je utrudnia, jakie mają obawy, jakie schematy się pojawiają.    Grupa przeznaczona jest także dla osób nieśmiałych, wycofanych, obawiających się kontaktów interpersonalnych ale zainteresowanych badaniem ich i przyglądaniem się.Ponieważ problemy psychologiczne mają najczęściej swoje źródło w relacjach z innymi praca w grupie może pomóc uświadomić sobie swoje zachowania i wzorce funkcjonowania, co może stanowić podstawę do zmiany i rozwoju. czytaj więcej

 ____________________________________________________________________________________________

 

Studium dla osób konsekrowanych i księży zaangażowanych w szeroko rozumiane duszpasterstwo.

 

Kontakt psychologiczny w sytuacji duszpasterskiej.

Jak twórczo korzystać z dorobku psychologii w relacjach szeroko rozumianego duszpasterstwa.

 

 

Zaproszenie

Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu (www.pracowniadialogu.pl) i Klasztor OO. Dominikanów przy ul. Freta 10 w Warszawie (www. freta.dominikanie.pl) zapraszają na Studium dla osób konsekrowanych i księży zaangażowanych w szeroko rozumiane duszpasterstwo. Szczególnie zapraszamy osoby prowadzące katechezę, posługujące w parafiach, wspólnotach, towarzyszących duchowo, spowiadających, odpowiedzialnych za formację, pracujących w kancelarii parafialnej i działających w innych miejscach/sytuacjach w których spotykają się z wiernymi. Celem Studium jest nauczenie podstawowych umiejętności psychologicznych, niezbędnych w sytuacjach duszpasterskich. czytaj więcej

______________________________________________________________________________________________

 

Konsultacje i terapia dla osób głuchych i niedosłyszących                         

Z przyjemnością zawiadamiamy, że od listopada b.r. w Pracowni Dialogu możliwe będzie skorzystanie  z konsultacji psychologicznej i podjęcie psychoterapii indywidualnej dla osób głuchych  i niedosłyszących. Dzięki oprogramowaniu firmy Seventica (tablet z kamerą podłączony do internetu), osoba głucha/niedosłysząca będzie mogła porozumieć się z terapeutą za pomocą tłumacza języka migowego dostępnego on-line, który w czasie bieżącym będzie tłumaczył wypowiedzi obu osób spotykających się na sesji terapeutycznej. Podobnie jak terapeutę, tłumacza będzie obowiązywała tajemnica lekarska ad. wszystkich treści wymienianych w czasie spotkania. Będziemy też dążyli do tego, aby poszczególną terapię obsługiwał zawsze ten sam tłumacz, aby maksymalnie zabezpieczyć komfort osoby głuchej/niedosłyszącej. Sesja terapeutyczna będzie odbywała się na takich samych zasadach jak dla osób słyszących (ad. płatności, reguł terapii), a obaj partnerzy tego procesu (terapeuta i pacjent) dołożą wszelkich starań, aby zaburzenia słuchu pacjenta nie stanowiły nieprzekraczalnej przeszkody w owocności sesji terapeutycznej. Wszelkie informacje dotyczące zespołu terapeutycznego, płatności etc. znajdziecie Państwo na naszej stronie. Zapisy na konsultacje pod adresem: biuro@pracowniadialogu.pl Zapraszamy!